Thông tin cơ bản


Không rõ giờ sinh
()
Kinh độ: 105.850176, Vĩ độ: 21.0287747
(Việt Nam)